Wijkplan 2050

Aanpak Wijkplan 2050

Voor gemeenten, woningstichtingen en netbeheerders die in een wijk met de bewoners aan de slag willen om gas uit te faseren en gelijkertijd gebruik willen maken van alle andere mogelijkheden die er zijn om de CO2 uitstoot naar beneden te krijgen bieden we een traject aan. Van breed besproken verhaal tot actieplan met wijk en organisaties.

Bestaande wijken

Bestaande wijken zijn hard nodig voor de energietransitie waar we middenin zitten. De valkuil is dat de te nemen maatregelen over de wijkbewoners worden uitgestort. De aard en omvang van de energietransitie maakt dat de actieve betrokkenheid én input van wijkbewoners bij energietransitie heel belangrijk is. Het is belangrijk om bewoners en bedrijven ruimte te geven om mee te denken en te werken. In nieuwe netwerken maar ook in gesprek met de bestaande netwerken.

Energietransitie geeft ook kansen. Zoals nieuwe soorten werk, waardoor nieuwe banen en bedrijven ontstaan. En bestaande bedrijven hun werkzaamheden kunnen uitbreiden of aanpassen aan wat de toekomst van ze vraagt. Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden voor bedrijvigheid maakt ook onderdeel uit van het traject.

Wijkplan 2050

Met Wijkplan 2050 begeleiden we de wijk (bewoners en bedrijven) én de betrokken instellingen (denk netbeheerders, gemeente, woningstichtingen) naar een realiseerbaar plan. Met regie op de door inwoners en bedrijven te nemen maatregelen op de juiste plek: bij henzelf.

Van verhaal naar wijkplan

We gaan van het verhaal van de energietransitie, naar het benaderen en betrekken van alle benodigde mensen (burgers, bedrijven, instellingen), dan naar kennis delen en vervolgens naar een nieuw verhaal en een realistisch plan maken met de wijk.

In deze periode wordt ook veel tijd besteed aan het opzetten van de benodigde netwerken in de buurt, zodat deze het plan ook echt verder kan oppakken en uitvoeren. Het traject laat ruimte voor het ontstaan van diverse burgerinitiatieven.