Het Verhaal van de Derde Industriële Revolutie

“Een nuchter, pragmatisch economisch plan waarmee we een duurzaam, koolstofvrij tijdperk kunnen bereiken” noemt Jeremy Rifkin zijn plan om via vijf pijlers te komen tot de infrastructuur van een nieuw economisch stelsel.

Jeremy Rifkin, auteur, voorzitter van de Foundation on Economic Trends en adviseur van de Europese Unie, heeft in zijn boek “De derde industriële revolutie” de weg naar dit duurzame tijdperk uiteengezet. En werkt al mee aan de totstandkoming van dergelijke economieën in verschillende regio’s wereldwijd. Ook in Nederland heeft hij grote projecten afgerond.

Het Verhaal: de derde revolutie

Wat zijn nu de ingrediënten van het Verhaal dat hij overheden en bedrijfsleven vertelt? “Het Verhaal van de Derde Industriële Revolutie” verder lezen

Naar een duurzaam economisch model?

De meest gehoorde reden waarom we wereldwijd niet snel overgaan op duurzame energie is dat dit op korte termijn zal zorgen voor banenverlies, voor economische malaise. En als de andere landen niet allemaal mee doen, krijg je extra last van concurrentie en dit is slecht voor de inwoners van je eigen land.

Een economisch niet rooskleurige toekomst staat volgens deze redenering een snelle overgang naar duurzame energie en het tegengaan van CO2-uitstoot in de weg.

Tegenover deze redelijk gangbare visie (kies je voor het milieu of kies je voor economische ontwikkeling) staat nog een andere. “Naar een duurzaam economisch model?” verder lezen