Naar een duurzaam economisch model?

De meest gehoorde reden waarom we wereldwijd niet snel overgaan op duurzame energie is dat dit op korte termijn zal zorgen voor banenverlies, voor economische malaise. En als de andere landen niet allemaal mee doen, krijg je extra last van concurrentie en dit is slecht voor de inwoners van je eigen land.

Een economisch niet rooskleurige toekomst staat volgens deze redenering een snelle overgang naar duurzame energie en het tegengaan van CO2-uitstoot in de weg.

Tegenover deze redelijk gangbare visie (kies je voor het milieu of kies je voor economische ontwikkeling) staat nog een andere. “Naar een duurzaam economisch model?” verder lezen