Wat heeft Fred Gardner met duurzaam ondernemen?

Hoe gaan Hoornse ondernemers om met duurzaam ondernemen? Een kijkje in de keuken van Fred Gardner van TeamworkTechnology.

Dit keer letterlijk een kijkje in de keuken van. Ik interview Fred aan de keukentafel. Met een bak koffie en een pen in de aanslag. 

Fred Gardner woont al 25 jaar in Hoorn. Voor werk (Teamwork Technology) is hij hier heen verhuisd. Zijn weg was lang: geboren in Australië uit een Nederlandse moeder en een Engelse vader, kwam hij pas op zijn 5e naar Nederland. Jaren later kreeg hij pas de Nederlandse nationaliteit, met als resultaat drie nationaliteiten.

Fred is in Hoorn wel een bekende verschijning. Als techneut met liefde voor duurzame energie heeft hij Hoorn in de loop van de jaren bekogeld met duurzame oplossingen.

“ Veel mensen denken, het lost zich wel op. Dat kan wel, dan moeten we wel nu beginnen”

Fred Gardner is betrokken bij veel verschillende organisaties die allemaal bezig zijn met de overgang naar duurzame energie. In dit interview dan ook niet één bedrijf maar een overzicht van allerlei organisaties die in Hoorn of Noord-Holland aan het werk zijn.

Teamwork Technology

Teamwork Technologie zag een kwart eeuw geleden (1993) het levenslicht. Met zijn toenmalige partner Hans van Breugel (nu: directeur van Tocardo). Het bedrijf begeleidt start ups die duurzame technische oplossingen willen (door)ontwikkelen en op de markt brengen. Op 11 oktober ondertekende Fred Gardner mede de Letter of Intent, waardoor verschillende partijen en de Portugese overheid de handen ineenslaan om technische kennis over duurzame energie opwekking met golven en wind op zee verder te ontwikkelen. Vandaar de foto boven met daarop ook onze koning en gemalin.

Tocardo

Dit is een voormalige start up van Teamwork Technology. Tocardo wekt duurzame energie op door gebruik te maken van de getijden. Inmiddels realiseren ze wereldwijd projecten: bijvoorbeeld in Nepal, Japan en Canada en niet te vergeten bij de afsluitdijk en de Oosterschelde kering.

Noordhollandse Energie Coöperatie

Dit is ook een voormalige start up van Teamwork Technologie, die nu volledig op eigen benen staat. Het doel van de Noordhollandse Energie Coöperatie is een geheel duurzame energievoorziening voor de Provincie Noord-Holland. Een bijzondere eend in de bijt tussen de Teamwork projecten. Het eigendom van de NHEC ligt bij alle leden gezamenlijk. Er is geen winstoogmerk. Activiteiten? (1) de ontwikkeling van duurzame energieopwekking, (2) samenwerking, (3) duurzame energielevering via Greenchoice en (4) een breed kenniscentrum voor duurzame energie.

Kwartiermaker Lectoraat Hogeschool Inholland

4 jaar geleden heeft Fred zich verbonden aan Hogeschool Inholland te Alkmaar. Als kwartiermaker Lectoraat en inmiddels als associated lector bij het lectoraat Innovatiemodellen Duurzame energie. Zijn job is het leggen van contacten tussen studenten en ondernemers en samenwerking tussen hen te stimuleren. De leerlingen draaien projecten, passend binnen de stagemogelijkheden, voor en met ondernemingen. Bij start ups zorgt hij dat er studenten bij komen. En voor Inholland neemt hij deel aan IDEA , een onafhankelijk organisatie in de school met de volgende mooie omschrijving:

IDEA gelooft in de kracht van innovatie en duurzame energie. Daarom willen wij ondernemers in Noord-Holland Noord een ideale setting bieden waarin zij innovatieve ideeën uitwerken tot succesvolle producten en bedrijven. Samen benutten we meer kansen en leggen we de route van idee naar commercieel succes sneller af.

IDEA is een samenwerking van Gemeente Alkmaar, ECN, Ontwikkelbedrijf NHN, Taqa, Engie, Hogeschool Inholland, en Teamwork Cooperatie.

Terra Technica

Via IDEA en de Hogeschool is Fred ook betrokken bij Terra Technica. TerraTechnica richt zich op onderwijs, onderzoek en innovatie in duurzame energie technologie. Het doel is het (hoger) onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten en daarbij de sterke punten en ontwikkelingen in de regio te benutten.

Het is een krachtenbundeling van vraaggestuurd onderwijs, toegepast onderzoek en ondernemerschap, met een overheid die stimuleert en zorgt voor verbinding. Met onderzoeks- en onderwijsinstellingen die kennis delen en bedrijven die participeren in het onderwijs en onderzoek.

Het is een netwerk waar ook provincie Noord-Holland en ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord deelnemen. Schaalbaar ook naar een nog bredere samenwerking. Zo kunnen ook andere gemeenten dan Alkmaar en meer onderwijsinstellingen aansluiten.

Hernieuwd wonen

Het project Duurzaam Zwaag heeft Fred samen met zijn wijk opgepakt. Vele bijeenkomsten later is de conclusie dat een nul energie woning wel erg duur is. De maatregelen blijven voorlopig beperkt tot isoleren van vloeren, wanden en zonnepanelen. Wel heeft het gesprek de saamhorigheid in de wijk versterkt.

Ook heeft dit geleid tot het opzetten van een samenwerking tussen een groep bedrijven onder de naam hernieuwd wonen. Ieder bedrijf zou zijn deel doen en gezamenlijke zouden ze een compleet gerenoveerde duurzame woning opleveren. Na vele pogingen is de conclusie getrokken dat het nog te vroeg is voor dit soort oplossingen en dat het nu nog onmogelijk is dit voor de vraagprijs te doen. Dit traject is begeleid met een onderzoek. Van het geheel is een boekje gemaakt waarin het geleerde uitgebreid besproken wordt. Techniek en proces. Interessant voor iedereen die zich met duurzaam bouwen bezig houdt.

Hoorn

Fred is van het uitwerken van de technische oplossingen. Veel mensen denken: het lost zich wel op. Dat gebeurt alleen als je begint met oplossen. Als je in 2050 geen CO2 uitstoot meer wil moet je nu beginnen: het lukt alleen als je kiest en er een meerjarenplan aan vast plakt.

Voor Hoorn heeft hij dan ook 5 mogelijke opties (wind, zon, biomassa, opslag en marine energy) uitgewerkt waarmee de energiebehoefte van Hoorn gedekt zou zijn met duurzame energie. Uitgewerkt in een excelsheet. Kosten en baten er in. Van geen enkele oplossing wordt iedereen gelukkig. Het is dan ook aan de politiek om hier een keus in te maken met welke mix van technologie we verder willen.

Het is alle hens aan dek. Dus Fred ziet het plaatsen van windmolens in zee ook als een waardevolle aanvulling op de mogelijkheden die we hebben. Hoe dat er uit zou kunnen zien? Video Noordzee tot 2050:

Schouten Elektrotechniek

Een Hoornse ondernemer waar Fred mee samenwerkt is Schouten Electrotechniek. Met hen is hij bezig met het ontwikkelen van een betere warmtepomp. Met een warmtepomp gebruik je minder energie bij het verwarmen van je huis. Fred ziet toekomst in de inzet van warmtepompen. Het is de enige optie als je van het gas af wilt.

Thuis

Fred is net verhuisd. Hij heeft een monumentaal pand in Zwaag, waarvoor het zijn ambitie is deze zelf van energie te voorzien met warmtepompen en zonnepanelen.

Leestip

Fred’s leeslijst hboduurzaam: groen en rijp door elkaar. Speciaal voor studenten. En voor mij, als niet-techneut. Van duurzame technieken tot innovatie (proces en vaardigheden studenten), projecten van de Hogeschool en van IDEA.

Ik vond er meteen het kortste filmpje dat ik ooit gezien heb over het gebruik van fossiele brandstoffen de afgelopen 300 jaar: in 300 seconden.

Samenhang

In 1,5 uur kreeg ik in een kijkje in de samenhang van allerlei verschillende organisaties die samenwerken om Noord-Holland-Noord verder te krijgen met duurzame energie. Van provincie tot gemeenten tot scholen. En op een duurzame ondernemer, die het duurzaam ondernemen als leidraad heeft bij alles wat hij doet.

Wietske on EmailWietske on Linkedin
Wietske
Energieke verbinder at Wijkplan 2050
Wietske Glandorf is organisator, verteller en verbinder. Ze is mede-initiatiefnemer van Wijkplan 2050. Doel is de uitstoot van CO2 versneld te verminderen. Door het opzetten en uitvoeren van projecten - met inwoners, ondernemers en organisaties - die hier aan bijdragen. En het geven van workshops over de nieuwe duurzame economie.
Verder blogt ze over energietransitie: de inzet van storytelling én de verbinding van duurzaamheid en economische ontwikkeling.

Auteur: Wietske

Wietske Glandorf is organisator, verteller en verbinder. Ze is mede-initiatiefnemer van Wijkplan 2050. Doel is de uitstoot van CO2 versneld te verminderen. Door het opzetten en uitvoeren van projecten - met inwoners, ondernemers en organisaties - die hier aan bijdragen. En het geven van workshops over de nieuwe duurzame economie. Verder blogt ze over energietransitie: de inzet van storytelling én de verbinding van duurzaamheid en economische ontwikkeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *