Naar een duurzaam economisch model?

De meest gehoorde reden waarom we wereldwijd niet snel overgaan op duurzame energie is dat dit op korte termijn zal zorgen voor banenverlies, voor economische malaise. En als de andere landen niet allemaal mee doen, krijg je extra last van concurrentie en dit is slecht voor de inwoners van je eigen land.

Een economisch niet rooskleurige toekomst staat volgens deze redenering een snelle overgang naar duurzame energie en het tegengaan van CO2-uitstoot in de weg.

Tegenover deze redelijk gangbare visie (kies je voor het milieu of kies je voor economische ontwikkeling) staat nog een andere.

Jeremy Rifkin, auteur, voorzitter van de Foundation on Economic Trends en adviseur van de Europese Unie, heeft in zijn boek “De derde industriële revolutie” geschreven over de (ook) economische noodzaak om over te gaan op duurzame energie. Sterker nog: niet overgaan op duurzame energie leidt tot  instortende bedrijven en economieën.

Volgens hem leidt het steeds schaarser en duurder worden van olie en andere fossiele brandstoffen tot een economische crisis, die alleen voorkomen kan worden door het tijdig overschakelen naar duurzame energie. Door in samenhang in te zetten op verschillende pijlers komt een Derde Industriële Revolutie op gang.

Het is een interessante visie die links en rechts overstijgt.

Jeremy Rifkin heeft niet alleen een theoretisch model neergelegd.  Hij heeft ook de kans gekregen om het model in de praktijk te brengen, onder andere voor de Europese Unie.

Een aantal gebieden wordt door hem in ieder geval genoemd als gebied waar ingezet is op de overgang naar die transformatie van economie en samenleving: Provincie Utrecht, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag,  de Franse regio Nord-Pas de Calais, Monaco, Texas/San Antonio, Rome.

Wij zijn nieuwsgierig.

Jeremy Rifkin heeft een mooie visie neergelegd met een verhaal over een haalbaar duurzaam economisch model. Zelf noemt hij het “een nuchter, pragmatisch economisch plan waarmee we een duurzaam, koolstofvrij tijdperk kunnen bereiken”.

Wij zijn op onderzoek uit. Over de uitkomsten hiervan bloggen we. De komende periode verschijnen er verschillende blogs over die Derde Industriele Revolutie. Over de basis (de pijlers). Over de uitwerking van de theorie in de praktijk: de verschillende “test”gebieden van dichtbij bekeken. En ook over de menskant van de komende ontwikkelingen: het effect op onze organisaties en samenwerkingsverbanden.

Bij onze projecten (Wijkplan 2050) ligt de focus op het realiseren van een klimaatneutrale wijk. Wij zijn dan ook óók benieuwd hoe een wijk zich zo goed mogelijk kan voorbereiden op (en meegaan in) de overgang naar het volgende grote economische tijdperk.

Jeremy Rifkin is al zijn hele werkzame leven bezig het onderwerp “klimaatverandering” op de agenda te krijgen. In 2010 heeft hij een boek uitgebracht over “The Empathic Civilization”, waarin hij stelt dat verbondenheid de basis is voor een schone, gezonde en duurzame economie.

Als afsluiter van deze eerste blog over de overgang naar een duurzaam economisch model: de animatie die over Empathic Embrace is gemaakt, ingesproken door Jeremy Rifkin.

Wietske on EmailWietske on Linkedin
Wietske
Energieke verbinder at Wijkplan 2050
Wietske Glandorf is organisator, verteller en verbinder. Ze is mede-initiatiefnemer van Wijkplan 2050. Doel is de uitstoot van CO2 versneld te verminderen. Door het opzetten en uitvoeren van projecten - met inwoners, ondernemers en organisaties - die hier aan bijdragen. En het geven van workshops over de nieuwe duurzame economie.
Verder blogt ze over energietransitie: de inzet van storytelling én de verbinding van duurzaamheid en economische ontwikkeling.

Auteur: Wietske

Wietske Glandorf is organisator, verteller en verbinder. Ze is mede-initiatiefnemer van Wijkplan 2050. Doel is de uitstoot van CO2 versneld te verminderen. Door het opzetten en uitvoeren van projecten - met inwoners, ondernemers en organisaties - die hier aan bijdragen. En het geven van workshops over de nieuwe duurzame economie. Verder blogt ze over energietransitie: de inzet van storytelling én de verbinding van duurzaamheid en economische ontwikkeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *