Home

Energietransitie bestaande wijken

In Nederland wordt hard gewerkt aan energietransitie en klimaatneutraliteit. Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, wordt vooral veel aandacht gegeven aan het ‘laaghangende fruit’; de nieuw te bouwen wijken en technische innovatie van infrastructuur. De ‘echte oogst’ komt uit het transformeren van bestaande wijken (daarvan hebben we er in Nederland veel!) in samenwerking met de wijkbewoners.

Als ondernemers van Wijkplan 2050 willen wij bijdragen aan het verlagen van de CO2 uitstoot. Om binnen de 2 graden verhoging voor 2050 te blijven. En het liefst 1,5.

Wijkplan 2050

Met Wijkplan 2050 richten we ons op de bewoners en bedrijven in de bestaande wijken. Energietransitie en duurzaamheid brengen we met de wijk tot leven: wat betekenen deze onderwerpen voor het dagelijks leven? Wat kan in de wijk zelf gedaan worden? De overgang naar duurzaam wonen en werken kan alleen tot stand komen als iedereen zich echt betrokken voelt en mee kan denken en doen.

Kennis delen

Bij het werken aan lokale energietransitie in en aan de wijk , komen we lokale, regionale, landelijke en internationale vraagstukken tegen die van invloed zijn. Denk aan de ontwikkeling van het internet, de verdeling van de energieopbrengsten in de wijk, gebruik van het energienet. In “Speelveld” delen wij geregeld wat we tegenkomen op het vlak van energietransitie. Bij “Agenda” zijn de bijeenkomsten en workshops te vinden die we organiseren rond energietransitie en duurzaamheid. Voor bewoners, ondernemers en betrokken organisaties.